Điều lệ giải Tennis tranh cúp Huda Beer năm 2013 ( chính thức)

                
 LIÊN ĐOÀN QUẦN VỢT              CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
       TỈNH QUẢNG TRỊ                                Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc
         Số:....../ĐL-LĐQV                                
                                                                                         Đông Hà; Ngày 21 Tháng 8 năm 2013
 
ĐIỀU LỆ
GIẢI QUẦN VỢT TỈNH QUẢNG TRỊ
TRANH CÚP HUDA BEER NĂM 2013
 

I. MỤC ĐÍCH – Ý NGHĨA

          Thiết thực lập thành tích chào mừng kỷ niệm 68 năm Cách Mạng Tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2013) và Quốc khánh Nước Cộng hòa XHCN Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2013). Được sự hổ trợ của Công ty Bia Huế; Liên đoàn Quần vợt tỉnh Quảng Trị tổ chức Giải Quần vợt tỉnh Quảng Trị tranh cúp Huda Beer năm 2013 tại thành phố Đông Hà.
          II. ĐỐI TƯỢNG THAM DỰ GIẢI:

Đối tượng vận động viên tham gia giải là Hội viên thuộc Liên đoàn Quần vợt tỉnh Quảng Trị có đóng hội phí.

Giải được tổ chức 3 đối tượng đăng ký theo Câu lạc bộ:
1. Đối tượng 1: Bao gồm là các đôi vận động viên có độ tuổi từ 50 trở lên (sinh từ năm 1963 trở về trước)  
2. Đối tượng 2: Đôi nam tranh vô địch (không phân hạn tuổi)
3. Đối tượng 3: Bao gồm các đôi nam, nữ (không giới hạn tuổi)
Mỗi Câu lạc bộ thành viên của Liên đoàn Quần vợt tỉnh Quảng Trị sẽ được đăng ký 2 đôi đối tượng 1 và 2 đôi đối tượng 2; đối tượng 3 không giới hạn số lượng, ngoài ra BTC sẽ mời 02 đôi của đơn vị tài trợ tham dự.
 III. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM
Đăng ký tham gia: Gửi đăng ký tham dự (theo mẫu) về Ban tổ chức trước ngày 25/8/2013 theo địa chỉ:
Liên đoàn Quần vợt tỉnh Quảng Trị - 01 Nguyễn Bĩnh Khiêm, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị, hoặc Email:liendoanquanvotquangtri@gmail.com. Điện thoại: 0903.516.499.
Họp báo, bốc thăm: 15h00 ngày 30/8/2013 tại phòng họp Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh Quảng Trị (thông báo này thay cho giấy mời)
Khai mạc: 7h30 sáng ngày 01/9/2013 tại sân Quần vợt Nguyễn Huệ
Thời gian thi đấu (dự kiến): Từ ngày 01 đến ngày 02 tháng 9 năm 2013. Tổng kết, Bế mạc và liên hoan chia tay ngay sau khi kết thúc giải tại Câu lạc bộ Quần vợt Nguyễn Huệ.
*Ghi chú: Ban tổ chức sẽ thông báo sân thi đấu, thời gian, lịch thi đấu cụ thể tới các VĐV tham gia sau khi xác định được danh sách thi đấu chính thức và tổ chức bốc thăm.
IV. NỘI DUNG VÀ THỂ THỨC THI ĐẤU
1. Nội dung thi đấu:
1.1 Các đôi vận động viên là đôi Nam, đôi nam, nữ.
1.2 Mỗi vận động viên chỉ được tham gia thi đấu ở 01 nội dung
1.3 Các đôi VĐV được đăng ký theo CLB, do đó yêu cầu các CLB tổ chức thi đấu vòng loại trước để lấy kết quả lên tham gia giải.
Ban Tổ chức sẽ không tổ chức thi đấu nếu một nội dung có ít hơn 03 đôi đăng ký thi đấu.
2. Thể thức thi đấu: Tùy theo số lượng vận động viên đăng ký tham gia thi đấu, Ban tổ chức sẽ chọn thể thức thi đấu phù hợp với thời gian 2 ngày.
3. Luật thi đấu và những quy định chuyên môn:
- Luật thi đấu áp dụng Luật Quần vợt do UBTDTT ban hành (nay là Bộ VHTTDL)
- Bóng thi đấu do Ban tổ chức cung cấp (thi đấu bóng Peen)
- Mỗi trận sẽ thi đấu 01 set 6 game, bên nào thắng đến game thứ 6 trước sẽ giành phần thắng.
- Lỗi đạp vạch khi giao bóng sẽ được bỏ qua, tuy nhiên, các vận động viên không được di chuyển qua vạch vào trong sân.
- Khi thi đấu, các vận động viên phải tuân thủ quyết định của Trọng tài điều khiển trận đấu. Trong trường hợp không đồng ý với quyết định của Trọng tài thì vận động viên có thể khiếu nại lên Ban Tổ chức giải. Quyết định của Ban tổ chức là quyết định cuối cùng.
- Trong cùng một bảng đấu, khi xét vị trí nhất, nhì bảng, nếu có từ 02 đôi trở lên có cùng điểm số như nhau, thì sẽ xét đến các chỉ số phụ theo thứ tự ưu tiên như sau: Hiệu số game thắng – thua, tổng số game thắng, kết quả đối kháng.
 Trong trường hợp các chỉ số phụ vẫn bằng nhau thì Ban Tổ chức sẽ tiến hành bốc thăm.
V. TRỌNG TÀI: Trọng tài điều khiển các trận đấu do Ban Tổ chức chỉ định.
VI. GIẢI THƯỞNG
1. Giải nhất: Cúp và phần thưởng.
2. Giải nhì: Cúp và phần thưởng.
3. Đồng giải ba: Cúp và phần thưởng.  
VII. NGHĨA VỤ VÀ QUYỀN LỢI CỦA VẬN ĐỘNG VIÊN
          1 Nghĩa vụ
- Tuân thủ Điều lệ giải: Thi đấu đúng nội dung và lứa tuổi đăng ký (Khi đến họp chuyên môn các VĐV phải mang CMND để BTC kiểm tra)
- Có mặt đúng giờ tại địa điểm thi đấu theo thông báo của Ban Tổ chức. VĐV nào đến trễ quá 10 phút kể từ khi Trọng tài thông báo trận đấu mà không thông báo trước với Ban Tổ chức thì xem như bỏ cuộc.
- Trung thực trong việc đăng ký thông tin với Ban Tổ chức giải.
- Phải tự đảm bảo đủ sức khỏe để tham gia thi đấu
- Tuân thủ Điều lệ Giải, luật thi đấu, các quyết định của Trọng tài và của BTC.
 - Nguồn kinh phí của giải sẽ do các vận động viên đóng góp (phí tham dự: 100.000đ/VĐV) và nguồn tài trợ từ các doanh nghiệp. Lệ phí tham dự được nộp tại buổi họp chuyên môn.
2.     Quyền lợi
- Được tham dự đầy đủ các trận đấu theo nội dung đăng ký và tham dự các buổi giao lưu.
- Được mời tham dự tiệc Gala dinner và tổng kết giải.

VIII. ĐIỀU KHOẢN CUỐI CÙNG

Chỉ có Ban tổ chức mới được quyền sửa đổi, bổ sung và ra quyết định liên quan đến điều lệ giải.
Nơi nhận:                                                                   TM/ BCH LIÊN ĐOÀN
- Các CLB thành viên;                                               TỔNG THƯ KÝ
- Lưu VPLĐ,                                                                            
 
                                                                                          
 
 
                                                                                     Lê Đỗ Như Hoài
 
                                                                
                                 
   LIÊN ĐOÀN QUẦN VỢT QUẢNG TRỊ        CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
     CLB QUẦN VƠT…..                               Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc
          Số:....../CV-CLB                                    
                                                                                                                       Đông Hà; Ngày.....Tháng......năm 2013
  V/v Đăng ký tham gia thi đấu giải Quần vợt
 tỉnh Quảng Trị tranh cúp Bia HUDA năm 2013
 
      Kính gửi: Liên đoàn Quần vợt tỉnh Quảng Trị
 
Căn cứ Điều lệ giải Quần vợt tỉnh Quảng Trị tranh cúp HUDA BEER năm 2013; Câu lạc bộ Quần vợt……………..xin đăng ký danh sách tham gia giải ở các nội dung sau:
 
1. Lãnh đội: Lê Văn…..
2. Huấn luyện viên: Nguyên Văn….
3. Vận động viên đối tượng 1:
TT Họ và tên Năm sinh Nội dung đăng ký Ghi chú
1     Đôi 1  
2     Đôi 1  
3     Đôi 2  
4     Đôi 2  
 
4. Vận động viên đối tượng 2:
TT Họ và tên Năm sinh Nội dung đăng ký Ghi chú
1     Đôi 1  
2     Đôi 1  
3     Đôi 2  
4     Đôi 2  
 5. Vận động viên đối tượng 3:
TT Họ và tên Năm sinh Nội dung đăng ký Ghi chú
1     Đôi 1  
2     Đôi 1  
3     Đôi 2  
4     Đôi 2  
 
Chúng tôi sẽ chấp hành nghiêm túc những quy định của Điều lệ và quy định của BTC giải.
                                                                   TM/ BCN CÂU LẠC BỘ
                                                                                 (Ký tên)