Giải tenní người cao tuổi 01.10.2023

...

.
Giải ttenní nfưuời cao tuổi lần thứ 4 thành công tốt đẹp , LHT thắng 3 trận 6/1 nhưng lại nhận cúp bạc. Cúp thứ 120