13:50 ICT Thứ sáu, 03/07/2020

Trang nhất » Tin Tức » Hồi ký "Chuyện kể về một thời" » Chương 10

SỰ NGHIỆP ĐỔI MỚI

Những ngày đầu tái lập tỉnh Quảng Trị
“Tỉnh dài, huyện rộng, hợp tác xã to,
 Đảng lo việc Đảng, mình lo việc mình”