11:11 ICT Thứ năm, 21/02/2019

Trang nhất » Tin Tức » Họ LÊ ĐẠI , Làng AN THÁI

Gia phả họ LÊ ĐẠI ( vào đây)

Thứ năm - 28/03/2013 15:18
Gia phả họ LÊ ĐẠI ( vào đây)

Gia phả họ LÊ ĐẠI ( vào đây)

- Gia phả họ LÊ ĐẠI được viết lại năm 2012, có gửi cho các gia đình đời thứ 13, nay lên trang web này để con cháu tiện việc tìm đọc, để hiểu cội nguồn.... như trong gia phả có nói , do con cháu đã khá đông nên chỉ ghi đến đời thứ 13, trách nhiệm của các chi phải ghi cho đầy đủ, đặc biệt phải sưu tìm tên quý bà để ghi vào cho đầy đủ
                            

                                                                         HỘ TÔC LÊ ĐẠI
    Do nhiều nguyên nhân mà mục lục Gia Phả của dòng Họ bị thất lạc. Vì vậy việc xác định nguồn gốc hình thành của dòng Họ LÊ ĐẠI cũng như các dòng Họ khác trong làng An Thái gặp rất nhiều khó khăn. Theo di ngôn, truyền khẩu từ đời này qua đời khác chỉ biết rằng dòng Họ ta: Họ LÊ ĐẠI hình thành và phát triển tới nay đã có đến 16 đời .
  Ngài Thủy Tổ khai khẩn của chúng ta LÊ ĐẠI TRÙ, “vì lý do quốc sự” nên các bà vợ của Ngài thời đó không để lại quý danh nhưng mồ mả thì vẩn còn cho đến ngày nay. Mộ ngài Thủy Tổ LÊ ĐẠI TRÙ được an táng tại Bộc Xá Trung, cạnh bàu sú gần giáp ranh giới xã Hải Xuân, huyện Hải Lăng.
  Tự Đường của Họ Lê Đại được xây dựng từ thời Lê Trung Hưng ở giáp trong (xóm trong) nhưng do thời gian và chiến tranh, Tự Đường của Họ bị tàn phá, cháu chắt đã nhiều lần tu sửa. Hòa bình lập lại năm 1954, dân họ góp công góp của xây dựng lại để có nơi
thờ phụng tổ tiên. đến năm 1972, Mỹ Ngụy phản công lấn chiếm một phần đất của Quảng Trị, Tự Đường Họ LÊ ĐẠI bị đổ nát hoàn toàn, năm 1975 dân Họ chung tay chung sức làm lại nhà thờ Họ để có nơi thờ tự, và mãi đến năm 1996 mới có điều kiện xây dựng lại Tự Đường khang trang như ngày hôm nay.(khánh thành vào ngày 9 tháng 6 năm Bính Tý, tức 23-7-1996).
 
 
                                                              SỰ PHÁT TRIỂN CỦA DÒNG HỌ:
 
1)     Đời thứ nhất: Ngài Thủy Tổ LÊ ĐẠI TRÙ
  Cũng như các Họ khác trong làng, Họ LÊ ĐẠI cũng bị thất lạc mục lục, gia phả, cho nên từ đời thứ hai đến đời thứ bảy không rõ ràng tên tuổi và thứ tự các đời, kể cả Ngài Thủy Tổ sinh hạ được bao nhiêu người con và phân chia phái nhánh, chi như thế nào, hay di cư di vùng nào cũng không biết.
  Qua di ngôn, di chúc để lại từ đời thứ 8 trở về sau và mãi đến năm 1953, các vị thuộc đời thứ 11 mới ghi lại bằng sổ sách, coi đây là gia phả của Họ LÊ ĐẠI thành văn đầu tiên.  
 
2)     Đời thứ tám:  LÊ ĐẠI HỦY
Sinh hạ:  (đời thứ 9)  LÊ VĂN TRẠCH
                                  LÊ VĂN TUYÊN
                                  LÊ VĂN CHÍ
                                  LÊ VĂN LONG
                                  LÊ VĂN VẠN
                                  LÊ THỊ CHUNG
                                  LÊ THỊ MỸ
 
Theo di ngôn,di văn của Họ, Ngài LÊ VĂN TRẠCH không có có cháu, còn 4 Ngài được Tự Tôn Cao Tổ phụng sự gồm 4 chi nhánh :
 
                                                        ***
 
(1)  Chi nhanh thứ nhất:
     Tự Tôn Cao Tổ LÊ VĂN TUYÊN, thượng nguồn lập nghiệp ở Ba Lòng, hậu duệ đời 11 có Lê Văn Chiểu,.
 Sinh hạ (đời thứ 12)  có LÊ VŨ
                                        LÊ THUYỀN
                                        LÊ BÉ
                                        LÊ THỊ MỌN  
   LÊ THUYỀN sinh hạ (đời thứ 13)
                                    là LÊ VĂN TÁNH
                                   LÊ THỊ LAN,
                       Chi (1) hiện nay đang sinh sống tại Ba Lòng, đã có đến đời thứ 15.
 
                                                                  *** ***
 
(2)  Chi nhánh thứ hai:
     Tự Tôn Cao Tổ LÊ VĂN CHÍ
      Sinh hạ:(đời thứ 10)  LÊ VĂN THÂN
                                        LÊ VĂN TUẦN
                                
1-    LÊ VĂN THÂN sinh hạ:(đời thứ 11)
                                             LÊ CÔNG
 
        +LÊ CÔNG sinh hạ:( đời thứ 12)
                                            LÊ DƠN.
                                            LÊ KIỆT
                                            LÊ THỊ CHUỘT
                                            LÊ THỊ VIỆN  
                     - LÊ DƠN  sinh hạ:( đời thứ 13)
                                                 LÊ THỊ KIỆN
                                                  LÊ THỊ PHI
                                                  LÊ THỊ BÉ
                                                  LÊ KHÔI  
                      - LÊ KIỆT sinh hạ(đời thứ 13) LÊ THỊ KY
                                                                      LÊ THI QUẾ
                                                                      LÊ THỊ THẢO
                                                                      LÊ DUY TÂN  
  
2-    LÊ VĂN TUẦN sinh hạ (đời thứ 11)sinh sống và lập nghiệp ở Nà-Cam Thành,Cam Lộ, sinh hạ
                                                LÊ  QUÀ
                                                LÊ  RƠNG
                                                LÊ HÀNH
            +  LÊ QUÀ sinh hạ (đời thứ 12)
                                                LÊ TẦN
                                                LÊ TẢO
                                                LÊ ĐỈU
                      - LÊ TẦN sinh hạ (đời thứ 13)
                                                     LÊ ĐEN
                                                     LÊ THỊ NẬY
                                                     LÊ THỊ EM
                      - LÊ TẠO sinh hà (đời thứ 13)
                                                     LÊ ĐÍNH
                                                     LÊ TÍNH
                                                     LÊ TÀNG
                                                     LÊ TÁNH
                                                     LÊ THỊ LỰU
                      - LÊ ĐỈU sinh hạ (đời thứ 13)
                                                       LÊ TỴ
                                                       LÊ MẸO
                                                       LÊ NGỌ .
                             Chi(2) hiện đã có con cháu hậu duệ đời thứ 16
                                                                                 ***
(3)   Chi nhánh thứ ba:
       Tự Tôn Cao Tổ LÊ VĂN LONG - sinh hạ(dời thứ 10)
                                                                          LÊ VĂN THỤY
                                                                          LÊ THỊ KHƯƠNG
                                                                          LÊ THỊ MỚI
                                                                          LÊ THỊ TRANG
                                                                          LÊ THỊ TÌNH
                                                                          LÊ THỊ MẪN
                                                                          LÊ THỊ THỦ
                                                                          LÊ VĂN SĨ   
 
 
1-     LÊ VĂN THỤY  sinh hạ (Đời thứ 11) :
                                          LÊ VĂN ỨNG
                                                LÊ VĂN VÂN (mất tích)
                   +LÊ VĂN ỨNG sinh hạ (Đời thứ 12)
                                                           LÊ VĂN BƯỞI
                                                           LÊ VĂN CHUA
                                                           LÊ VĂN CHÁT
                                                           LÊ THỊ THĨU
                                                           LÊ THỊ XÙ   
                               - LÊ VĂN BƯỞI sinh hạ (Đời thứ 13) :
                                                                         LÊVĂN DIỆP
                                                                         LÊ VĂN AN
                                                                         LÊ THỊ LỮ  
                                -LÊ VĂN CHUA sinh hạ (đời thứ 13)
                                                                      LÊ THỊ DANH(CẦU)
 
2-    LÊ VĂN SĨ  sinh hạ (đời thứ 11)
                                    LÊ VĂN LẦN
                                     LÊ THỊ LỪA
                                    LÊ THỊ ĐỈU
              + LÊ VĂN LẦN lấy bà BÙI THỊ NẨM sinh hạ (đời thứ 12)
                                                                                           LÊ HỒI (liệt sĩ)
                                                                                           LÊ THỊ DỰ
                                                                                           LÊ CHƯỚC(liệt sĩ)
                                                                                           LÊ QUANG THÀNH(CHÂM)
                                                                                           LÊ THỊ CƯỚC
                                      - LÊ HỒI sinh hạ (đời thứ 13)
                                                                    LÊ THỊNH (liệt sĩ)
-                                            -LÊ QUANG THÀNH  sinh hạ (đời thứ 13)
-                                                                                             LÊ HỬU THĂNG
                                                                                       LÊ QUANG TRUNG
                                                                                         NGUYỄN THỊ HÒA
                                                                                         LÊ QUANG THUẬN
                                             Chi (3)  Hiện đả có cháu đời thứ 15
                                                                           
                                                                              ***
 
     (4)  Chi nhánh thứ tư:  Tự Tôn Cao Tổ LÊ VĂN VẠN
                                    Sinh hạ: (đời thứ 10)  LÊ VĂN HỘ
                                                            LÊ VĂN NGHỊ
                                                            LÊ THỊ HÁN
                                                            LÊ VỊNH
                                                            LÊ HIỂU
                                                            LÊ HỮU
                                                            LÊ THỊ DUYÊN
1-    LÊ VĂN HỘ sinh hạ ( đời thứ 11) LÊ VĂN CHÁNH
                                                                       LÊ VĂN TỒN
                                                                       LÊ HÙNG
                                                                       LÊ VĂN KÍCH
                                                                       LÊ THỊ BỊP
                 +  LÊ VĂN CHÁNH: sinh hạ (đời thứ 12)
                                                                     LÊ THỊ ĐỚI
                                                                     LÊ Ỷ
                            -LÊ Ỷ sinh hạ (đòi thứ 13)
                                                    LÊ OA
                                                    LÊ XOA
                                                   LÊ MINH SỰ
                                                   LÊ NGOC VẤN (liệt sĩ).
                                                   LÊ THỊ THỂ
 
                 +  LÊ VĂN TỒN sinh hạ(đời thứ 12)
                                                           LÊ THỊ MỂ
                                                           LÊ BÌNH
                                                           LÊ XIN
                                                           LÊ VINH (Kiếm)
                                -LÊ BÌNH sinh hạ (đời thứ 13 )
                                                               LÊ THỊ HOA(VINH( liệt sĩ)
                                                               LÊ THỊ HUÊ
                                                               LÊ THỊ SEN
                                                               LÊ ĐẲNG
                                                               LÊ ĐĂNG,         
                                                               LÊ VĂN DĂNG
                                                               LÊ THỊ NỞ
                               - LÊ XIN  sinh hạ ( đời thứ 13)
                                                             LÊ THỊ HÒE
                                                             LÊ THI HIỀN
                                                             LÊ HẬU  
                                                             LÊ THỊ LÀI
                                                             LÊ THỊ XUỒNG
                                                             LÊ MINH LÁI
                                                             LÊ THỊ LÈO
                                                             LÊ THI LỚI
                                                             LÊ THỊ LOAN
                               - LÊ VINH sinh hạ (đời thứ 13)
                                                                      LÊ THANH QUẢNG
                                                                      LÊ THỊ KIỂNG
                                                                      LÊ THỊ HƯƠNG
 
              +  LÊ VĂN KÍCH sinh hạ( đời thứ 12)
                                                               LÊ THỊ HOÁT
                                                                LÊ NỘ
                                                                LÊ NẬU
                                                               LÊ THỊ THẢO
                                                               LÊ MẢO ( liệt sĩ)
                             -LÊ NỘ sinh hạ (đời thứ 13)
                                                         LÊ THI TẢI
                                                         LÊ THỊ TẠI
                                                         LÊ THỊ TOAN
                                                         LÊ  HUYNH
                                                         LÊ MINH
                                                         LÊ THỊ BÚP
                                                         LÊ THỊ LAN
                                                         LÊ TRUNG
                                   -  LÊ NẬU sinh hạ (đời thứ 13)
                                                                 LÊ THỊ HẢN
                                                                 LÊ VĂN HẠNH
                                                            LÊ VĂN QUYNH
                                                            LÊ THỊ BÊ
                                                            LÊ VĂN PHỤC
              2 .LÊ VĂN NGHỊ sinh hạ (đời thứ 11)
                                                           LÊ THỊ NẬY
                                                           LÊ THỊ DỐ
                                                           LÊ VĂN LƯƠNG
                                                           LÊ HẠP
                                                           LÊ THỊ TỊNH
                                                           LÊ THỊ GIANG
 
                 +  LÊ VĂN LƯƠNG sinh hạ(đời thứ 12)
                                                                 LÊ OAI                                 
                                                                 LÊ THỊ CÁCH
                                                                 LÊ PHU
                                                                 LÊ CƯỜNG
                                                                 LÊ XANG
                                                                 LÊ CHOẮT
                                                                 LÊ CON
                                          -  LÊ OAI sinh hạ (đời thứ 13)
                                                                       LÊ NGHIÊM
                                                                       LÊ THI KIỀU
                                                                        LÊ HÀM
                                                                        LÊ VIỆT
                                                                        LÊ THỊ CÚC
                                                                        LÊ THỊ MAI
                                                                        LÊ THI LỰU
                                                                        LÊ THỊ LÂN
                                                                        LÊ THỊ HÓA
                                        -LÊ PHU sinh hạ ( đời thứ 13)
                                                                     LÊ THỊ NẢO
                                                                     LÊ THỊ XẢO
                                                                     LÊ DUYẾT
                                                                     LÊ THỪA
                                                                     LÊ THỊ THỌT
                                                                     LÊ DƯ
                                                                     LÊ CẰNG (liệt sĩ)
                                        -LÊ CƯỜNG sinh hạ (đời thứ 13)
                                                                           LÊ THỊ BẠO
                                                                           LÊ TRƯƠNG (liệt sĩ)
                                                                           LÊ HÀO ( liệt sĩ)
                                                                           LÊ THỊ LIỂU
                                                                           LÊ ÚY (liệt sĩ)
                                                                           LÊ THỊ NGẠI
                                                                           LÊ THỊ Y
                                                                           LÊ THỊ UY
                                                                           LÊ THỊ LỢI
                                                                           LÊ VĂN UYỂN
                                        -LÊ XANG sinh hạ (đời thứ 13)
                                                                         LÊ THIỀM ( liệt sĩ)
                                                                         LÊ THỊ TIÊM
                                                                         LÊQUANGTHIÊM
                                                                         LÊ THIẾT( liệt sĩ)
                                                                                          LÊ THÀNH
                                                                                          LÊ THỊ SÍNH (liệt sĩ)
                                                                                          LÊ THỊ SINH
                                                                                          LÊ THỊ DINH
                                                                                          LÊ QUANG THÁI
                                                         -  LÊ CON sinh hạ ( đời thứ 13)
                                                                                           LÊ PHIÊN ( liệt sĩ)
                                                                                           LÊ PHIẾN
                                                                                           LÊ THỊ LUYẾN
                                                                                           LÊ ĐÌNH DƯƠNG
                                                                                           LÊ THI THU ( Xuyến)
                                                                                           LÊ THỊ ĐEN
                                                                                          LÊ TRỌNG LƯU
                                                                                          LÊ THỊ HÀ
                                                                                          LÊ THỊ LẠC
 
                  +  LÊ VĂN HẠP sinh hạ (đời thứ 12)
                                                           LÊ THƯỢC
                                                           LÊ SẮT ( liệt sĩ)
                               - LÊ THƯỢC sinh hạ (đời thứ 13)
                                                                 LÊ THANH
                                                                 LÊ THỊ LIÊM
                                                                 LÊ THỊ THÔNG
                                                                 LÊ VĂN NGHỆ
                               - LÊ SẮT sinh hạ ( đời thứ 13)
                                                              LÊ HOÀNG
                                                              LÊ THI HY
                                                              LÊ VĂN TỰ
                                                              LÊ THỊ VỌNG
                                                              LÊ VĂN NGƯỠNG
                                                              LÊ VĂN TỪ
                                                              LÊ VĂN TOẠI
                                                              LÊ VĂN TƯỜNG
          Chi (4) đến nay đã có cháu đời thứ 15
 
                Họ LÊ ĐẠI  với tổng số Dân trong họ tinh đến ngày 30.10 năm 2011 đã có 509 người ( nam283, nữ 226) , trong đó đời thứ 13 có 62 nam 62 nữ; đời thứ 14 có 93 nam 66 nữ, đời thứ 15 có 68 nam 68 nữ, đã có đời thứ 16 : 2 nam 1 nữ  (chi 2 và chi 3)
 
                                                                                        ***
 
                    Gia phả được LÊ HỮU THĂNG  và LÊ VĂN DĂNG sưu tập lại tháng 11.2011. Do không biết tên bà nên  mộ chí ngài khai khẩn chỉ ghi là tịnh bà, và do các chi chưa cung cấp đầy đủ tên của quý bà qua các đời, nên cuốn gia phả này chưa ghi tên quý bà, hy vọng lần sau tái bản sẽ ghi đầy đủ.  Vì mới hệ thống và biên tập lần đầu, chắc không thể tránh khỏi sự thiếu sót, đề nghị bà con trong họ góp ý bổ sung để hoàn chỉnh khi tái bản.
                   Do con cháu trong họ đã khá đông. Vì vậy chúng tôi chỉ ghi đến đời thứ 13 .  Các chi có trách nhiệm ghi hết tên con cháu hiện nay và hàng năm cần bổ sung cho đầy đủ..
 
                 
    
Tổng số điểm của bài viết là: 4 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn