19:01 ICT Thứ tư, 29/05/2024

Trang nhất » Tin Tức » Ra mắt hồi ký » Phát biểu Nguyễn Hoàn

“Chuyện kể về một thời” - Cuốn sách của một đời người - Nguyễn Hoàn

Quảng Trị là một vùng đất có bề dày truyền thống lịch sử, văn hóa. Truyền thống đó là tài sản tinh thần vô giá đã và đang được khai thác, phát huy để biến thành nguồn lực cho sự phát triển. Có lịch sử của cả một vùng đất, một miền quê và có lịch sử của mỗi đời người, rất phong phú, đa dạng và có thể kể nhiều hơn “nghìn lẻ một đêm”. Trong một đời có thể thấy được những biểu hiện của một thời và ngược lại, một thời thường in dấu vết lên mỗi cuộc đời. Vì lẽ đó mà anh Lê Hữu Thăng khi viết cuốn hồi ký về đời mình và không chỉ về đời mình đã đặt tên là “Chuyện kể về một thời” (NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2012).