20:37 ICT Chủ nhật, 17/11/2019

Trang nhất » Tin Tức » Huân, Huy chương, chiến sĩ thi đua » Chiến sì thi đua

5 Huy hiệu Chiến sĩ thi đua (vào đây)

5 Huy hiệu Chiến sĩ thi đua (vào đây)

Chiến sĩ thi đua toàn quốc năm 2010 của Thủ tướng
Chiến sĩ quyết thắng 1978 của quân khu IV
Và 4 huy hiệu CSTĐ cấp tỉnh