15:05 ICT Thứ ba, 26/03/2019

Trang nhất » Tin Tức » Huân, Huy chương, chiến sĩ thi đua » Huân Chương

5 Huân chương (vào đây)

5 Huân chương (vào đây)

Huân chương Quyết thắng hạng hai - Năm 1975
Huân chương kháng chiến chống Mỹ hạng ba - Năm 1986
Huân chương lao động hạng nhất - Năm 2012
Huân chương lao động hạng hai - Năm 2007
Huân chương lao động hạng  ba - Năm 1999