10:45 ICT Thứ năm, 13/12/2018

Trang nhất » Tin Tức » Huân, Huy chương, chiến sĩ thi đua » Kỷ niệm Chương

Kỷ niệm Chương, Huy hiệu ( vào đây)

Kỷ niệm Chương, Huy hiệu ( vào đây)

Kỷ niệm chương chiến sĩ CM bị địch bắt tù, đày do Thủ tướng chính phủ ký năm 1990. 
Huy hiệu "Tấn công nổi dậy anh dũng kiên cường, xuân Mậu thâm - 1968"
Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng
Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng
Kỷ niệm chương chiến sĩ thành cổ 1972
Và nhiều kỷ niệm chương của các bộ ngành Trung ương khác